16 Ocak 2012 Pazartesi

BODUR KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kiraz yetiştiriciliğinde yeni tesis edilecek bahçelerde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

-Kiraz bahçesi rakım 500-1800 m olan yerlerde kurulmalıdır.
-Bahçe toprağı analiz ettirilerek kiraz için uygun olup olmadığı belirlenmelidir.
-Bahçeler tek çeşitle kurulmamalıdır. Tek çeşitle bahçe kurulması yetersiz döllenmeye veya hiç döllenmemeye sebep olmaktadır. Her kiraz bahçesinde en az 2-3 çeşit bulunmalıdır. Çeşitlerin seçiminde ise birbirlerini dölleyebilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Döllenmede uygun çeşit seçiminin yanı sıra bahçede arı da bulundurulmalıdır. Genel bir oran olarak 9 bitkiden 1 tanesinin dölleyici, diğerlerinin ana çeşit olarak dikilmesi yeterlidir. Kiraz bahçelerinin tesisi aşamasında her çiftçinin zaten belirlediği temel bir çeşidi vardır. Bu şekilde bahçede bir çeşidin ağırlıklı olması da tabiidir. Yalnız kirazda yaklaşık bütün çeşitler kendisiyle uyuşmadığı için, grup kısırlığı da söz konusu olabilmektedir.
İyi bir verim için birbirini iyi dölleyebilir çeşitlerin bulunması, ekolojik faktörlerden kaynaklanan riskin azaltılması, gübreleme, budama, sulama, hastalık ve zararlı önleminin zamanında alınması gibi hususlara dikkat edilmelidir.
Ülkemizde son turfanda kiraz üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada Yeşiltekke köyü uygun rakım, iklimi ve ucuz aile işgücünün varlığı ile kiraz üreticiliğinde çok doğru bir tercihtir.
Yeşiltekke köyünde geççi çeşitlerden 0900 Ziraat, Cordia, Regina, Sweet Heart ,Starks Gold  tercih edilmektedir. Bu çeşitler ihracatta da aranan çeşitler durumundadır. Bundan böyle Yeşiltekke köyünde tek amaç kalıntısız ve ihracata yönelik kaliteli kiraz üretimidir.